Oficjalny portal: MOSIR

Wyszukiwarka

Przejdź do: Strona główna
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja klasyczna
Przejdź do zewnętrznej strony: FaceBook
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej


MOSiR
w Strzelcach Opolskich

Menu główne


POWITANIE WIOSNY – WYJAZD NA NARTY, SANKI, NORDIC WALKING, SPACERY

9 marzec 2023
Serdecznie zapraszamy 25 marca do wspólnego powitania wiosny!
REGULAMIN  WYJAZDU „ POWITANIE WIOSNY – WYJAZD NA NARTY, SANKI, NORDIC WALKING, SPACERY"
 
1. Cel:
- popularyzacja rekreacji ruchowej,
- popularyzacja sportu i rekreacji (narciarstwa, nordic walking),
- propagowanie aktywnego wypoczynku,
- podnoszenie sprawności fizycznej;
 
2 Termin i Miejsce:
  25.03.2023r. – ZIELENIEC lub JESENIKI
 
3. Organizator:
   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich
   ul. Opolska 46
   47-100 Strzelce Opolskie
 
4. Warunki uczestnictwa:
 1. Udział w wyjeździe na narty przeznaczony jest zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci (obowiązują stosowne oświadczenia organizatora stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu);
 2. Pierwszeństwo wyjazdu mają osoby z Gminy Strzelce Opolskie, w przypadku pozostałych osób liczy się termin pełnego zgłoszenia;
 3. Wniesienie opłaty za udział w wyjeździe.
 4. Wypełnienie stosownego dokumentu:
 • deklaracji osoby dorosłej biorącej udział w wyjeździe - załącznik nr 1 zawierającej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy, nr PESEL, data urodzenia;
 • deklaracji uczestnictwa w wyjeździe rodzica/opiekuna prawnego i jego dziecka - załącznik nr 2 zawierającej: imię i nazwisko, numer kontaktowy, PESEL, rok urodzenia , adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka;
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego przekazującego swoje dziecko pod opiekę innej upoważnionej osoby dorosłej na czas wyjazdu - załącznik nr 3 zawierające: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, nr pesel, numer kontaktowy, imię i nazwisko dziecka, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, imię i nazwisko osoby, której powierza się opiekę nad dzieckiem.
 1. Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z wyjazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 2. Liczba uczestników wyjazdu jest ograniczona. Przy zapisach decyduje kolejność pełnych zgłoszeń (tj. spełnienie warunków zgodnie z pkt.4 ppkt.3 niniejszego regulaminu).
 3. Każdy z uczestników wyjazdu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawicieli Organizatora wyjazdu, w czasie podróży – kierowcy pojazdu oraz obsługi wyciągu – w czasie jazdy na stoku.
 4. W przypadku powierzania opieki nad dzieckiem osobie dorosłej, przy zgłaszaniu uczestnictwa wymagana jest obecność zarówno rodzica jak i osoby, której zostanie powierzona opieka nad dzieckiem.
 
5.   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dofinansowuje koszty transportu w wysokości 20 zł od osoby, dla dzieci i młodzieży z Gminy Strzelce Opolskie oraz koszty ubezpieczenia wszystkich uczestników wyjazdów.
       Pozostałe koszty wyjazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 
 
6. Ramowy plan wyjazdu:
1. Termin wyjazdów z poszczególnych miejsc zbiórki:
            a) Nowa Wieś – godz. 5.45
            b) zatoczka Rynek – godz. 5.50
            c) parking LIDL – godz. 5.55
            d) parking Biedronka (ul. Gogolińska) – godz. 6.00
2. Sprawdzenie listy uczestników uprawnionych do skorzystania z wyjazdu.
3. Odczytanie regulaminu wyjazdu, omówienie zasad bezpieczeństwa oraz porządku podczas podróży.
 
7. Uwagi końcowe:
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz prawo odwołania wyjazdu w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych oraz małej liczby uczestników, jak również dokonania zmiany w ramowym programie imprezy, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników.
 2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione podczas wyjazdu.
 4. Organizator nie zapewnia opłat za karnety zjazdowe i inne atrakcje.
 5. Podczas organizowanego wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i  innych środków odurzających.
 6. Należy bezwzględnie przestrzegać czasu i miejsca wyznaczonych zbiórek ustalonych przez przedstawicieli Organizatora.
 7. Każdy uczestnik wyjazdu korzysta z tras narciarskich i spacerowych wyłącznie na swoją odpowiedzialność, powinien dokonać wyboru poszczególnych tras z uwzględnieniem indywidualnych umiejętności.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników wyjazdu, wybór trasy oraz za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczących zdrowia, życia jak i mienia.
 9. Organizator może na swojej stronie internetowej i na swoich socjal mediach publikować zdjęcia (zawierające wizerunek uczestników) z przebiegu wyjazdu.
 10. Podanie nr PESEL, data urodzenia, adresu zamieszkania uczestnika wyjazdu, jest niezbędne do zawarcia przez Organizatora ubezpieczenia uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
 11. O innych sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.
Pliki do pobrania:


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2023-03-09 14:26:09)
Informację zmodyfikował(a): Administrator (2023-03-09 14:26:20)
Liczba odwiedzin: 106206

Mapa lokalizacyjna

Stopka

Copyright © 2022 MOSiR w Strzelcach Opolskich. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
design by fast4net

Zamknij