Oficjalny portal: MOSIR

Wyszukiwarka

Przejdź do: Strona główna
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do zewnętrznej strony: FaceBook
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej


MOSiR
w Strzelcach Opolskich

Menu główne


XI Strzelecki Rajd Rowerowy

4 czerwiec 2023
W dniu 4 czerwca 2023r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich oraz Koło Turystyki Rowerowej „Kamienie szlachetne” Strzelce Opolskie O/Z PTTK Zawadzkie zorganizowali XI Strzelecki Rajd Rowerowy.
W Rajdzie udział wzięły 53 osoby z zaprzyjaźnionych drużyn:
1. Koło PTTK Turystyki Rowerowej „Kamienie Szlachetne” Strzelce Opolskie
2. Komisja Turystyki Kolarskiej OZ/ PTTK  „Huta Andrzej” w Zawadzkiem
3. Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” Głuchołazy
4.Opolski Klub Turystyki Rowerowej „Rajder” Opole.

Dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich uczestnicy rajdu zapoznali się z zasadami jak bezpiecznie poruszać się rowerem na jezdni poprzez krótką pogawędkę przeprowadzoną przez Policjantów tuż przed startem.
Wszystkich uczestników rajdu przywitał Burmistrz Strzelec Opolskich Pan Tadeusz Goc wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Gabrielą Puzik oraz radnym Panem Antonim Kareckim. Rajd wystartował o godz. 1000 spod Ratusza Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Uczestnicy mieli do pokonania dystans 51 km malowniczą trasą prowadzącą przez Park Wodny Rybaczówka, Dziewkowice, Jemielnica, Barut, Żędowice do Starego Młyna Thiel, gdzie uczestnicy rajdu odpoczęli przy małym poczęstunku z możliwością zwiedzania Starego Młynu. Droga powrotna prowadziła przez Osiedle Świerklane w Zawadzkiem obok stawu Hutniczego a następnie drogą leśną w kierunku Łazisk, kolejno w kierunku Gąsiorowic a następnie do Strzelec Opolskich do Parku Miejskiego na metę rajdu.
Grupa rowerzystów dotarła do Parku Miejskim około godziny  1630, gdzie uczestnicy mogli się posilić i podzielić wrażeniami z przebytej trasy.
Podsumowania rajdu i wręczenia pucharów oraz dyplomów dla uczestniczących drużyn oraz najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu dokonała Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich Pani Maria Feliniak.
Najstarszy uczestnik Pan Stanisław Popławski lat 77. Najmłodszy uczestnik Jakub Bednarek lat 20.

Nad zabezpieczeniem technicznym sprzętu uczestników czuwała niezawodna i zawsze w gotowa do działania firma CAR-MOT ze Strzelec Opolskich za co bardzo serdecznie dziękujemy.REGULAMIN
„ XI Strzeleckiego Rajdu Rowerowego”
organizowanego w ramach obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej
 
1. Organizator:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 46;
 
2. Współorganizator:
- Koło PTTK  „Kamienie szlachetne” Strzelce Opolskie;
 
3. Cele rajdu:
1) uczczenie obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej,
2) poznawanie i propagowanie uroków i walorów Ziemi Strzeleckiej,
3) propagowanie aktywności w zakresie turystyki rowerowej,
4) umacnianie więzi turystycznych wśród mieszkańców regionu,
5) poszanowanie przyrody i środowiska.
 
4. Termin i miejsce:
4 czerwca 2023r. 900 – 945 zbiórka - Ratusz Plac Myśliwca 1 Strzelce Opolskie.
Dla zainteresowanych zwiedzanie w tym czasie wieży ratusza - taras widokowy
 
Start godz. 1000 Ratusz Plac Myśliwca 1 Strzelce Opolskie.
 
Trasa rajdu:
Plac Myśliwca – ul. Ludowa – Plac Żeromskiego – ul. Marka Prawego – ul. Budowlanych – Rybaczówka – Dziewkowice – ul. Jemielnicka – Jemielnica – ul. Nowa Kolonia – wiata przy stawie Cysterskim (odpoczynek) – ul. Wiejska – Barut (odpoczynek przy obelisku) Żędowice- ul. Powstańców Śląskich – ul. Dworcowa – przejazd przez drogę główną – ul. Stawowa – Młyn Thiela (odpoczynek z poczęstunkiem turystycznym, zwiedzanie zabytkowego młyna).
Szlakiem zielonym, a następnie czerwonym do Osiedla Świerkle w Zawadziem – Staw Hutniczy w Zawadzkiem (odpoczynek przy barze „Szuwarek”) – przejazd przez ul. Opolską  - ul. Świerklańska – ul. przejazd przez ul. Strzelecką, dalej przez las do Łazisk (odpoczynek „U Urbana”) – Bokowe – Gąsiorowice – Matyjowa Droga – oczyszczalnia ścieków – szkoła muzyczna (krótki odpoczynek) – ul. Matejki – ul. Habryki – ul. 1 Maja – ul. Powstańców Śl. – ul. Kościuszki – ul. Ludowa – przejazd przez rynek (obok ratusza) dojazd do mety w Parku Renardów (poczęstunek turystyczny).
 
Długość trasy: ok. 51 km
Czas przejazdu (z postojami) – ok. 5,5 godz.
               
5. Nagrody:
Puchary dla zaproszonych  drużyn oraz najmłodszego i najstarszego uczestnika, dyplomy, znaczek rajdu.
 
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia pisemne, w formie deklaracji uczestnictwa, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu, należy złożyć do dnia 26 maja 2023r. (ilość miejsc ograniczona)
 w biurze MOSiR Działu ds. Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich mieszczącego
się w budynku Hali Sportowej przy Pl. Żeromskiego 5a w godz. 730 – 1530
od poniedziałku do piątku.
 
7. Uczestnictwo:
1) osoby pełnoletnie,
2) osoby niepełnoletnie poniżej 13 lat pod opieką osoby dorosłej (jeden niepełnoletni – jeden dorosły).
 
8. Osoby odpowiedzialne za przebieg rajdu:
1) kierownikiem organizacyjnym jest – Dariusz Bolechowski
2) kierownikiem trasy rajdu jest Pan Bogusław Barłóg
3) Kierownik trasy rajdu zobowiązany jest do:
a)  przejazdu trasy rajdu zgodnie planem,
b) informowania uczestników o zasadach bezpieczeństwa,
c) sprawdzenia listy uczestników rajdu,
d) wyznaczenia prowadzącego i zamykającego rajd,
e) posiadania podstawowych środków opatrunkowych.
 
9. Finansowanie:
Nie pobiera się opłat od uczestników rajdu.
 
 10. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest:
1) punktualnego przybycia na miejsce startu,
2) posiadania technicznie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie  z obowiązującym przepisami ruch drogowego,
3) przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
4) stosowania się do wskazówek kierownika trasy rajdu i prowadzącego,
5) nie wyprzedzania prowadzącego rajd,
6) poinformowaniu kierownika trasy rajdu o rezygnacji z rajdu lub chęci  odłączenia się od grupy,
7) pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku,
8) poświadczenia własnoręcznym podpisem faktu zapoznania się z regulaminem  rajdu.
9) każdy uczestnik musi posiadać dobry stan zdrowia bez przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w rajdzie  oraz  zobligowany jest osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w rajdzie.
10) Zabrania się uczestnictwa osób w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz jego spożywania w trakcie rajdu.
11) W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu kierownik trasy ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu.
 
11. Postanowienia końcowe:
 1. wskazane jest zabranie na rajd: kasku, (czapki z daszkiem lub chustki), kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej, okularów przeciwsłonecznych, rękawiczek rowerowych i dużo płynów do picia.
 2. organizator zapewnia serwis techniczny ( w przypadku użycia części zamiennych koszty ponosi użytkownik) oraz opiekę medyczną.
 3. w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu.
 4. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione podczas wyjazdu.
 5. organizator może rejestrować przebieg imprezy, w formie zdjęć  i filmów, zawierających wizerunek uczestników.
 6. organizator może na swojej stronie internetowej i na swoich socjal mediach publikować zdjęcia, filmy (zawierające wizerunek uczestników) z przebiegu wyjazdu.
 7. wszyscy uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
 8. podanie nr PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania uczestnika wyjazdu, jest niezbędne do zawarcia przez Organizatora ubezpieczenia uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
 9. innych sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.
 10. wszelkich informacji dotyczących  rajdu  można uzyskać w biurze MOSiR mieszczącego się w budynku Hali Sportowej przy Pl. Żeromskiego 5a lub telefonicznie pod numerem tel. 77 461-21-81 w godz. 730 – 1530 od pon. do pt.
 11. organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Pliki do pobrania:


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2023-05-25 15:15:29)
Informację zmodyfikował(a): Administrator (2023-06-30 13:38:08)
Liczba odwiedzin: 117898

Mapa lokalizacyjna

Stopka

Copyright © 2022 MOSiR w Strzelcach Opolskich. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
design by fast4net

Zamknij