Oficjalny portal: MOSIR

Wyszukiwarka

Przejdź do: Strona główna
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do zewnętrznej strony: FaceBook
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej


MOSiR
w Strzelcach Opolskich

Menu główne


XII Strzelecki Rajd Rowerowy w ramach obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej 2024

2 czerwiec 2024
Mino deszczowej aury w dniu 2 czerwca 2024r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich oraz Koło Turystyki Rowerowej „Kamienie szlachetne” Strzelce Opolskie O/Z PTTK Zawadzkie zorganizowali XII Strzelecki Rajd Rowerowy w którym udział wzięło 37 osób z zaprzyjaźnionych drużyn: 1. Koło PTTK Turystyki Rowerowej „Kamienie Szlachetne” Strzelce Opolskie 2. Komisja Turystyki Kolarskiej OZ/ PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem 3. Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” Głuchołazy
Wszystkich uczestników rajdu przywitał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Paweł Białas wraz z Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Panem Markiem Zarębskim oraz p.o. kierownika działu ds. sportu i rekreacji Dariuszem Bolechowskim. Rajd wystartował o godz. 1030 spod Ratusza Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Uczestnicy mieli do pokonania dystans ok 60 km trasą prowadzącą w kierunku Farskiej Koloni – Podborzany – Rozmierka – Jędrynie (krótki postój przy stawie) –  Osiek – Kadłub Piec –-Banatki Małe– „Ptasi Stawek” w Spóroku (dłuższy postój z poczęstunkiem turystycznym) –Staniszcze Wlk. - Jaźwin (odpoczynek, zwiedzanie arboretum) –  przejazd przez las do Łazisk – Łaziska (odpoczynek „U Urbana”) - do Piotrówki – do Barutu –
do Polany „Śląski Katyń”(odpoczynek) – do Dąbrówki – Centawa – do Dziewkowic – w kierunku Rybaczówki – Rybaczówka – przyjazd  na metę rajdu do Ratusza
Grupa rowerzystów dotarła na linię mety około godziny  1600, gdzie uczestnicy mogli się posilić i podzielić wrażeniami z przebytej trasy.
Podsumowania rajdu i wręczenia pucharów oraz dyplomów dla uczestniczących drużyn oraz najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu dokonał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich Pan Paweł Białas wraz z  Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Panem Markiem Zarębskim oraz p.o. kierownika działu ds. sportu i rekreacji Dariuszem Bolechowskim.
Najstarszy uczestnik Pan Stanisław Popławski lat 78
Najmłodszy uczestnik Antoni Hefczyc 15 lat
            Nad zabezpieczeniem technicznym sprzętu uczestników czuwała firma CAR-MOT ze Strzelec Opolskich za co bardzo serdecznie dziękujemy.REGULAMIN „ XII Strzeleckiego Rajdu Rowerowego”
organizowanego w ramach obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej
1. Organizator:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 46;
 
2. Współorganizator:
- Koło PTTK  „Kamienie szlachetne” Strzelce Opolskie;
 
3. Cele rajdu:
1) uczczenie obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej,
2) poznawanie i propagowanie uroków i walorów Ziemi Strzeleckiej,
3) propagowanie aktywności w zakresie turystyki rowerowej,
4) umacnianie więzi turystycznych wśród mieszkańców regionu,
5) poszanowanie przyrody i środowiska.
 
4. Termin i miejsce:
2 czerwca 2024r. 900 – 1015 zbiórka - Ratusz Plac Myśliwca 1 Strzelce Opolskie.
Dla zainteresowanych zwiedzanie w tym czasie wieży ratusza - taras widokowy
 
Start godz. 1030 Ratusz Plac Myśliwca 1 Strzelce Opolskie.
 
Trasa rajdu:
Start : Plac Myśliwca – ul. Dąbrowskiego – ul. Powstańców Śl. - ul. 1 Maja – ul. Habryki – przejazd pod wiaduktem – w lewo ul. Osiecka – przejazd przez ul. Zakładową  – Farska Kolonia – Podborzany – Rozmierka – Jędrynie (krótki postój przy stawie) –  Osiek – w lewo Kadłub Piec – w prawo przez mostek – w lewo wąską drogą asfaltową -Banatki Małe–na skrzyżowaniu w prawo w kierunku lasu - drogą leśną dojazd do czerwonego szlaku rowerowego – dalej w lewo szlakiem czerwonym przez las, a następnie w prawo czerwono-czarnym szlakiem rowerowym  dojazd obok nieczynnego dworca kolejowego do „Ptasiego Stawku” w Spóroku (dłuższy postój z poczęstunkiem turystycznym) – w prawo niebieskim szlakiem rowerowym dojazd do drogi Spórok-Staniszcze Wlk. - w prawo drogą asfaltową do Staniszcz Wlk. - za wieżą ciśnień w prawo ul. Mickiewicza – w prawo przejazd przez wiadukt – w lewo ul. Leśna – Jaźwin (odpoczynek-ewentualne zwiedzanie arboretum) – dalej prosto drogą leśną  dojazd do czerwonego szlaku rowerowego – w prawo czerwonym szlakiem przez las do Łazisk – Łaziska (odpoczynek
„U Urbana”)  - dalej w prawo ul. Strzelecką do Piotrówki – przejazd przez Piotrówkę ul. Tadeusza Kościuszki – przejazd przez drogę główną Jemielnica-Zawadzkie – dalej prosto
ul. T. Kościuszki, a następnie ul. Wiejską do Barutu – na skrzyżowaniu prosto dojazd przez las do Polany „Śląski Katyń”(odpoczynek) – dalej prosto żółtym szlakiem rowerowym do Dąbrówki (ewentualnie krótki postój przy sklepie spożywczym) – Centawa – na rondzie w prawo przejazd przez Centawę – w lewo Staw Centawski (krótki postój) – dalej szlakiem zielonym przez las do Dziewkowic – przejazd ul. Józefa Lompy – w prawo ul. Kościelna  – Plac Kościelny - w lewo ul. Wojciecha Korfantego – dalej ul. Karola Miarki – przejazd kolejowy - w prawo w kierunku Rybaczówki – Rybaczówka – przejazd przez skrzyżowanie z ul. Stawową - ul. Budowlanych – w lewo ul. Moniuszki – przejazd przez ul. Krakowską do ul. Rychla – wjazd do parku – przejazd lewą stroną stawu – przejazd przez ul. Parkową – dojazd do polany namiotowej na metę rajdu w Parku im. Renarda.
 
Długość trasy: ok. 60 km
 
Czas przejazdu (z postojami) – ok. 6 godz.
           
5. Nagrody:
Puchary dla zaproszonych  drużyn oraz najmłodszego i najstarszego uczestnika, dyplomy, znaczek rajdu.
 
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia pisemne, w formie deklaracji uczestnictwa, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu, należy złożyć do dnia 24 maja 2024r. (ilość miejsc ograniczona)
 w biurze MOSiR Działu ds. Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich mieszczącego się w budynku Hali Sportowej przy Pl. Żeromskiego 5a w godz. 730 – 1530 od poniedziałku do piątku.
 
7. Uczestnictwo:
1) osoby pełnoletnie,
2) osoby niepełnoletnie poniżej 13 lat pod opieką osoby dorosłej (jeden niepełnoletni – jeden dorosły).
 
8. Osoby odpowiedzialne za przebieg rajdu:
1) kierownikiem organizacyjnym jest – Dariusz Bolechowski
2) kierownikiem trasy rajdu jest Pan Waldemar Kamiński
3) Kierownik trasy rajdu zobowiązany jest do:
a)  przejazdu trasy rajdu zgodnie planem,
b) informowania uczestników o zasadach bezpieczeństwa,
c) sprawdzenia listy uczestników rajdu,
d) wyznaczenia prowadzącego i zamykającego rajd,
e) posiadania podstawowych środków opatrunkowych.
 
9. Finansowanie:
Nie pobiera się opłat od uczestników rajdu.
 
 10. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest:
1) punktualnego przybycia na miejsce startu,
2) posiadania technicznie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie  z obowiązującymi przepisami ruch drogowego,
3) przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
4) stosowania się do wskazówek kierownika trasy rajdu i prowadzącego,
5) nie wyprzedzania prowadzącego rajd,
6) poinformowaniu kierownika trasy rajdu o rezygnacji z rajdu lub chęci  odłączenia się od grupy,
7) pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku,
8) poświadczenia własnoręcznym podpisem faktu zapoznania się z regulaminem  rajdu.
9) każdy uczestnik musi posiadać dobry stan zdrowia bez przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w rajdzie  oraz  zobligowany jest osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w rajdzie.
10) Zabrania się uczestnictwa osób w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz jego spożywania w trakcie rajdu.
11) W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu kierownik trasy ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu.
 
11. Postanowienia końcowe:
 1. wskazane jest zabranie na rajd: kasku, (czapki z daszkiem lub chustki), kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej, okularów przeciwsłonecznych, rękawiczek rowerowych i dużo płynów do picia.
 2. organizator zapewnia serwis techniczny ( w przypadku użycia części zamiennych koszty ponosi użytkownik) oraz opiekę medyczną.
 3. w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu.
 4. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione podczas wyjazdu.
 5. organizator może rejestrować przebieg imprezy, w formie zdjęć  i filmów, zawierających wizerunek uczestników.
 6. organizator może na swojej stronie internetowej i na swoich socjal mediach publikować zdjęcia, filmy (zawierające wizerunek uczestników) z przebiegu wyjazdu.
 7. wszyscy uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
 8. podanie nr PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania uczestnika wyjazdu, jest niezbędne do zawarcia przez Organizatora ubezpieczenia uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
 9. innych sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.
 10. wszelkich informacji dotyczących  rajdu  można uzyskać w biurze MOSiR mieszczącego się w budynku Hali Sportowej przy Pl. Żeromskiego 5a lub telefonicznie pod numerem tel. 77 461-21-81 w godz. 730 – 1530 od pon. do pt.
 11. organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Pliki do pobrania:


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2024-05-14 09:22:29)
Informację zmodyfikował(a): Administrator (2024-06-05 13:27:22)
Liczba odwiedzin: 120154

Mapa lokalizacyjna

Stopka

Copyright © 2022 MOSiR w Strzelcach Opolskich. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
design by fast4net

Zamknij