Oficjalny portal: MOSIR

Wyszukiwarka

Przejdź do: Strona główna
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do zewnętrznej strony: FaceBook
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej


MOSiR
w Strzelcach Opolskich

Menu główne


Otwarty Barbórkowy Turniej Tenisa Stołowego

7 grudzień 2022
Dnia 04.12.2022 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich zorganizował Otwarty Barbórkowy Turniej Tenisa Stołowego na Hali Sportowej przy Pl. Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich.
Do turnieju zgłosiło się 17 zawodników w tym 10 dzieci. Turniej w kategorii dorosłych rozegrano
systemem „każdy z każdym”. Kategorię dzieci rozgrywano w dwóch grupach systemem każdy z każdym. Z każdej z grup do dalszej części rozgrywek przechodziły 2 osoby.
 
Wyniki Otwartego Barbórkowego Turnieju Tenisa Stołowego:
 
Kategoria dorośli:
I miejsce   Andrzej Kubilas
II miejsce    Dominika Niedźwiecka
III miejsce     Wojciech Szproch
 
Kategoria Dzieci
I miejsce   Dawid Jęcek
II miejsce    Filipov Oleh
III miejsce     Paulina Jęcek
 
 
Zwycięzcy w kategorii dorosłych za miejsca I – III  otrzymali dyplomy i puchary natomiast dzieci nagrody rzeczowe i dyplomy. 
REGULAMIN

1. CEL:
 • popularyzacja rekreacji ruchowej,
 • propagowanie form aktywnego wypoczynku.
 
2.TERMIN I MIEJSCE:
 • 04.12.2022 r. godzina 1000,
 • Hala Sportowa, Plac Żeromskiego 5a.
 
3.ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich 
ul. Opolska 46
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77/ 461 21 81
 
4.UCZESTNICTWO:
 • w zawodach prawo startu mają zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.
 
5.ZGŁOSZENIA:
 • zgłoszenia przyjmowane będą do chwili rozpoczęcia turnieju.
 
6.NAGRODY:
 • w kategorii dorosłych za miejsca I, II, III puchary i dyplomy,
 • w kategorii dzieci za miejsca I, II, III nagrody rzeczowe lub puchary i dyplomy;
 
7.UWAGI KOŃCOWE:
 • interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi,
 • organizator nie pobiera "wpisowego",
 • podział na kategorie oraz system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych osób,
 • kategorie tworzy minimum 5 zawodników, zawodniczek,
 • organizator ma prawo do wylegitymowania zawodników, dlatego też wszyscy powinni posiadać dokument tożsamości, umożliwiający jego identyfikację,
 • wszyscy biorący udział w zawodach muszą ubezpieczyć się we własnym zakresie, biorąc udział w zawodach startują na własną odpowiedzialność,
 • wszelkie spory rozpatruje organizator lub wyznaczona osoba przez sędziego głównego,
 • szatnie są ogólnodostępne, organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru w szatniach,
 • osoby biorące udział w zawodach lub przebywające na terenie hali powinny zapoznać się z regulaminem Hali Sportowej,
 • decyzje sędziego głównego są ostateczne,
 • uczestnicy turnieju grają piłeczkami dostarczonymi przez organizatora,
 • wszyscy biorący udział w turnieju potwierdzają zaznajomienie się z regulaminem i akceptują jego warunki,
 • wyniki turnieju zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora. Zakres opublikowanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, uzyskany wynik i wizerunek,
 • organizator może na swojej stronie internetowej i na swoich Socjal Mediach publikować zdjęcia z przebiegu zawodów,
 • o innych sprawach nie ujętych w regulaminie decydują: Organizator oraz sędzia główny zawodów.
Pliki do pobrania:


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2022-11-25 09:22:51)
Informację zmodyfikował(a): Administrator (2022-12-07 11:46:48)
Liczba odwiedzin: 39685

Mapa lokalizacyjna

Stopka

Copyright © 2022 MOSiR w Strzelcach Opolskich. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
design by fast4net

Zamknij