Oficjalny portal: MOSIR

Wyszukiwarka

Przejdź do: Strona główna
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do zewnętrznej strony: FaceBook
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej


MOSiR
w Strzelcach Opolskich

Menu główne


Okolicznościowy Maraton Strzelecki

8 czerwiec 2022

Bieg odbył się 05 czerwca 2022r. ( tj. niedziela ) na terenie Parku Wodnego Rybaczówka w Strzelcach Opolskich, Ogródków Działkowych XXX-lecia w kierunku miejscowości Dziewkowice.

 WYNIKI MARATONU
REGULAMIN OKOLICZNOŚCIOWEGO MARATONUSTRZELECKIEGO

 
1.CEL  IMPREZY:
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej,
Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku oraz współzawodnictwa sportowego.
 
2.ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 46,  47-100 Strzelce Opolskie
 
3.TERMIN  I  MIEJSCE:
Bieg zostanie przeprowadzony 05 czerwca 2022r. ( tj. niedziela ) na terenie Parku Wodnego Rybaczówka w Strzelcach Opolskich, Ogródków Działkowych XXX-lecia
w kierunku miejscowości Dziewkowice.
 
4.BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów zlokalizowane będzie na terenie Parku Wodnego Rybaczówka.
Czynne będzie od godziny 700 –  830 w dniu biegu.
 
 
5.TRASA:
  Dystans – 42,195 km - trasa nie posiada atestu.
  Bieg rozegrany zostanie na 8 pętlach,
  Nad przebiegiem Maratonu czuwać będą sędziowie
  START i META – Park Wodny Rybaczówka
  OPIS TRASY:  Start i Meta: Park Wodny Rybaczówka – Bieg odbędzie się alejkami Parku Wodnego Rybaczówka  oraz drogą obok działek XXX-lecia w kierunku Dziewkowic (dokładna trasa oraz mapka biegu zostaną opublikowane w najbliższym czasie).
NAWIERZCHNIA TRASY: 90% asfalt, chodnik 10% pozostałe ścieżki polne.
 
6. PROGRAM  ZAWODÓW:
- godz.730– 845 – weryfikacja zgłoszeń, odbiór nr. startowych,
- godz. 850 -  oficjalne  otwarcie  maratonu,
- godz. 900 - start  maratonu
- godz. 1530 - wręczenie dyplomów i nagród oraz oficjalne zakończenie
 
7. WARUNKI  UCZESTNICTWA
1) w biegu obowiązuje limit zgłoszeń 100 osób oraz limit czasowy 6 godz. 00 min.
2) w biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat  zrzeszeni  i niezrzeszeni w klubach sportowych,
3) prawo startu mają zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia pisemnego lub drogą mailową, wypełniając deklarację udziału w maratonie stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Deklarację należy złożyć bądź przesłać do biura Działu ds. Sportu i Rekreacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mieszczącego się przy Placu Żeromskiego 5a w Strzelcach Opolskich lub na adres mailowy k.dlugosz@mosir-strzelceopolskie.pl do dnia 29.05.2022r.
4) Lista startowa zostanie zamknięta po zapisaniu się pierwszych 100 osób.
5) wszyscy startujący zobowiązani są do zweryfikowania danych, podpisania stosownych oświadczeń i pobrania numeru startowego w Biurze Zawodów w dniu biegu w godzinach od 730 do godz. 845,
6) uczestnicy muszą obowiązkowo posiadać dokument tożsamości,
7) uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność, będąc świadomymi swojego aktualnego stanu zdrowia. Organizator zaleca posiadanie aktualnych badań lekarskich stwierdzających zdolność do udziału w biegu długodystansowym. Uczestnik  zgłasza udział w Biegu na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udziału w Biegu Uczestników, których stan zdrowia stanowi przeciwskazanie do udziału w biegu. Organizator nie weryfikuje stanu zdrowia uczestników,
8) Każdy uczestnik zobligowany jest osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem
o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu, (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr. 101 poz.1095),
10) wypełnienie wszystkich warunków uczestnictwa nadaje status zawodnika zweryfikowanego,
9)  Każdy uczestnik biegu musi biec z  nr startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu, który musi być widoczny przez cały czas trwania biegu
11) Uczestnicy są zobowiązani do biegu tylko trasą wyznaczoną przez Organizatora,
12)  każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do respektowania i stosowania się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stosować się do poleceń osób z ramienia Organizatora biorących udział w zabezpieczeniu trasy.
 
8. POMIAR  CZASU:
Pomiar czasu dokonywany będzie ręcznie – przez sędziów biegu. Zawodnik jest zobowiązany do zwrotu numeru startowego bezpośrednio za linią mety po ukończonym biegu.
Organizator określa limit czasu ukończenia Biegu na 6 godziny. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wyznaczonym czasie, zobowiązani są do zejścia z trasy.
 
9. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane są na podstawie zgłoszenia pisemnego lub drogą mailową, wypełniając deklarację udziału w maratonie stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Deklarację należy złożyć bądź przesłać do biura Działu ds. Sportu i Rekreacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mieszczącego się przy Placu Żeromskiego 5a w Strzelcach Opolskich lub na adres mailowy k.dlugosz@mosir-strzelceopolskie.pl do dnia 29.05.2022r.
 
10. KATEGORIE  I KLASYFIKACJE W BIEGU:
     1) kategoria generalna KOBIET i MĘŻCZYZN
     2) kategoria zawodników i zawodniczek z Gminy Strzelce Opolskie (decyduje stałe zameldowanie na terenie Gminy Strzelce Opolskie).        
 
11. NAGRODY:
1) Każdy z zawodników który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2) W kategorii generalnej Kobiet i Mężczyzn za miejsca I – III puchary i nagrody rzeczowe,
3) W kategoriach zawodników i zawodniczek z Gminy Strzelce Opolskie za miejsca I-III  I – III puchary i nagrody rzeczowe,
4) puchar dla najlepszego zawodnika zagranicznego.
 
12. ZASADY  FINANSOWANIA:
1) zawodnicy startują na własny koszt lub na koszt organizacji zgłaszającej,
2) koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy,
 
13. UWAGI  KOŃCOWE:
1) bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
2) pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu,
3) uczestnicy powinni być ubezpieczeni przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie,
4) organizator zapewnia opiekę lekarską od rozpoczęcia do zakończenia imprezy,
5) szatnie mieścić się będą w okolicy biura zawodów,
6) istnieje możliwość skorzystania z prysznicy znajdujących się na Hali Sportowej przy Placu Żeromskiego 5a po wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorowi.
7) w przypadku składania protestu należy wpłacić organizatorowi wadium w wysokości - 100 zł,
8) w razie nie uznania protestu wadium przepada na rzecz organizatora,
9) uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika,
10) interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 
 
S  E  R  D  E C  Z  N  I  E      Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y
 
 
Pliki do pobrania:


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2022-04-29 08:03:12)
Informację zmodyfikował(a): Administrator (2022-06-08 10:40:12)
Liczba odwiedzin: 120166

Mapa lokalizacyjna

Stopka

Copyright © 2022 MOSiR w Strzelcach Opolskich. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
design by fast4net

Zamknij